MENU

Diagnostyka funkcjonalna

Diagnostyka funkcjonalna

Każda praca fizjoterapeutyczna z pacjentem, ocena stanu funkcjonalnego pacjenta i ocena ewentualnych efektów leczenia musi być poprzedzona lub określona poprzez wnikliwą i celowaną diagnostykę funkcjonalna prowadzona przez fizjoterapeutę. W naszym Centrum testy funkcjonalne są prowadzone u pacjentów standardowo i stanowią integralną część zarówno każdej konsultacji fizjoterapeutycznej jak i terapii. Dzięki tym procedurom fizjoterapeuta zyskuje wiedzę o stanie pacjenta, a pacjent informacje na temat swoich problemów funkcjonalnych.