MENU

Wielkie Problemy Geriatryczne – Fizjoterapia w Geriatrii

Opis  

Wielkie Problemy Geriatryczne – Fizjoterapia w Geriatrii

w Kielcach - kurs nr 24.W14

Kurs obejmuje 26 godzin dydaktycznych.

Kurs spełnia wymogi kursu specjalizacyjnego.

Kurs rozpoczyna się o godzinie 8.00.

Termin: 15-16 czerwca 2024

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Żak

Cena: 1 900 zł

Organizator kursu:

MARKMED Rehabilitacja Ruchowa

Marek Wiecheć

ul. Kopernika 14

27-400 Ostrowiec Św.

 

Miejsce kursu:

Hotel DAL

ul. Piotrkowska 12

Kielce

Informacje

Zapisybiuro@markmed.pl

www.markmed.pl / kontakt / formularz zgłoszeniowy

Informacje:

dr Marek Wiecheć  tel. 602280960

Wpłaty:

Pekao S.A. nr konta:

82 1240 5035 1111 0000 5572 2465