MENU

Wyróżnienie za uzyskanie najlepszych wyników podczas egzaminu specjalizacyjnego dla Pani Agnieszki Książek-Czekaj

Szanowni Państwo z wielką przyjemnością i satysfakcją informujemy, że nasza koleżanka , kierownik Centrum Rehabilitacji MARKMED przy ul. Kopernika w wyniku zdania w 2015 roku przed Państwową Komisją Egzaminacyjną egzaminu specjalizacyjnego w zakresie fizjoterapii na ocenę bardzo dobrą oraz wyróżnieniem za poziom merytoryczny odpowiedzi, pani mgr fizjoterapii specjalista fizjoterapii Agnieszka Książek-Czekaj w dniu 14.10.2016 roku podczas uroczystości ,,Specjalista Roku 2015'', w sali kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, została wyróżniona za uzyskanie najlepszych wyników podczas egzaminu specjalizacyjnego ze wszystkich osób zdających w 2015r. oraz uhonorowana listem gratulacyjnym z rąk ministra zdrowia K. Radziwiłła.
GRATULUJEMY
Cieszymy się i jesteśmy dumni,

Dr Marek Wiecheć i cała Załoga Centrum Rehabilitacji MARKMED