MENU

dr Marek Wiecheć fizjoterapeutą roku 2015.

Po raz czwarty dr Marek Wiecheć otrzymał tytuł Fizjoterapeuty Roku Powiatu Ostrowieckiego.
Gratulujemy!