MENU

Koniec współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Gabinet Rehabilitacji MARKMED ul. Iłżecka 31a kończy współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ).

Szanowni Państwo,
z przykrością informujemy, że po ponad 15 latach współpracy, w grudniu 2020r przyjęliśmy ostatnich pacjentów w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Od stycznia 2021r. nie będziemy już realizować żadnych świadczeń dla pacjentów w ramach umowy z NFZ.

Zgonie z przepisami NFZ i MZ, wszyscy pacjenci którzy są zapisani w naszej placówce w kolejce oczekujących na realizację świadczeń w 2021r. będą mogli zrealizować te świadczenia w każdej innej placówce medycznej posiadającej podpisana umowę na wykonywanie świadczeń w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej zgodnie z możliwościami danej placówki. Aby móc zrealizować zabiegi w nowej placówce pacjenci będą proszeni o zgłaszanie się w celu odbioru skierowań na zabiegi rehabilitacyjne. Do skierowań personel MARKMED będzie dołączał zaświadczenia/potwierdzenia o wpisaniu do kolejki oczekujących wraz z podanym terminem realizacji zabiegów. Zabiegi dla pacjentów w nowych placówkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami NFZ, będą wykonywane zgodnie z możliwościami danej placówki.

Akcję informacyjną oraz procedurę wydawania skierowań rozpoczniemy od poniedziałku 21 grudnia 2020r.
Od 21 grudnia 2020r będziemy telefonować do osób zapisanych w naszej placówce z indywidualną informacją dotyczącą zaistniałej sytuacji oraz informacją na temat możliwości odebrania swojego skierowania w gabinecie MARKMED, w kolejności zapisów w kolejce oczekujących. Również wydawanie skierowań wraz z zaświadczeniem, rozpoczniemy 21 grudnia 2020 od godziny 7.00, i do końca grudnia będziemy je realizować w godzinach pracy gabinetu. Procedura wydawania skierowań trwać będzie do końca stycznia 2021r.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny,
tel.: 41 2630149 lub 602280960.
dr Marek Wiecheć MARKMED Rehabilitacja Ruchowa