MENU

I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów to już przeszłość

I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów to już przeszłość.
Pozostaje satysfakcja z uczestnictwa w ważnym dla wszystkich polskich Fizjoterapeutów historycznym wydarzeniu.
Życzę wszystkim uczestnikom zakończonego zjazdu powodzenia.
dr Marek Wiecheć