MENU

VI Międzynarodowa Konferencja Metody FED już za nami

VI Międzynarodowa Konferencja Metody FED już za nami.
Dziękujemy naszym Gościom, Wykładowcom i Uczestnikom.
Dziękujemy za wspaniałą atmosferę i poziom merytoryczny wystąpień a zawodniczkom fitness gimnastycznego z klubu Black and White i ich trenerce Joannie Kępie za przygotowanie i zaprezentowanie wspaniałego pokazu, godnego mistrzów tej dyscypliny podczas naszej Gali.
Dziękuje bardzo
organizator konferencji
dr Marek Wiecheć